Gübreler Sarılar Tarım Gübreler

çorlu haberleri

Gübreler Sarılar Tarım Gübreler

Linkler

Gübre

DAP( Diamonyum fosfat )

     Yapısında %18 azot(N) , %46 fosfor (P2O5) bulunur.Üretiminde kullanılan asite bağlı olarak rengi siyah,gri ya da kirli beyaz olabilir.Toprağa atıldıktan sonra bitki içerdiği azottan ve fosfordan çok rahat faydalanabilir.Özellikle buğday için faydalı bir gübredir.

CAN ( Kalsiyum Amonyum Nitrat )

     CAN, çeltik hariç tüm bitkilerin gübrelenmesinde en çok kullanılan üst gübresidir. Toprakların asitleşmesini önler. Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi bünyesinde %13 amonyum ve %13 nitrat azotu olmak üzere toplam %26 azot bulundurur. Toprağa verildiğinde bitkinin ihtiyaç duyacağı nitratı hazır olarak karşılarken, büyüme mevsimi boyunca ihtiyaç duyacağı azotu da amonyum nitratı sayesinde karşılar. CAN kullanımında dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta, bu gübrenin kullanıldığı bölgeler de yağış miktarı yeterli olmalı veya sulama imkanı bulunmalıdır.

AN ( Amonyum Nitrat )

     Amonyum Nitrat gübresi, azotu iki ayrı formda ihtiva eden, granül yapıda, suda erime oranı yüksek bir gübredir. Bünyesindeki %33 oranındaki azot (N) hem amonyum (NH4), hem de nitrat (NO3) formundadır. Kolay çözünür olması sebebiyle bitkide hızlı ve uzun süreli etki gösterirYapısı gereği nötr tipte bir gübre olup her türlü toprakta rahatlıkla kullanılabilinir. Çeltik hariç bütün bitkilerde kullanılabilir. Hububat, meyve, sebze, pamuk, mısır, ayçiçeğinde kullanılabilir.

AS ( Amonyum Sülfat )

     Amonyum Sülfat gübresi, amonyum (NH4) formunda %21 oranında azot (N) ve bitkilerin alabileceği sülfat (SO4) formunda %24 oranında kükürt (S) içeren bir gübredir.Kristal yapısından dolayı “Şeker Gübre” olarak ta bilinmektedir. Bünyesinde bulunan sülfat formundaki kükürt, bitkilerin ihtiyacını tamamen karşılayacak durumdadır. Tüm taban (ekim öncesi kullanılan) gübrelerde olduğu gibi azotu amonyum (NH4) formunda olduğu için bitkinin fosfor alınımını artırır.

NP ( 20.20.0 Kompoze )

     Bünyesinde etkili madde olarak %20 azot (N) ve %20 fosfor (P2O5) bulunan bir gübredir. Bünyesinde azot ve fosfor dengeli olduğu için, taban (toprak altı) gübrelemesi yapıldığında her iki besin elementi de, granüller toprak suyunda eridiğinde bitki tarafından kolaylıkla alınabilir. Yapısındaki fosforun tamamı bitkilerin alabileceği formdadır. Ülkemizde ve dünyada iki besinli kompoze gübreler içinde en çok kullanılan türdür.
 

Sarılar Tarım

Tekirdağ